מטרות ויעדים

08/11/2010

בזמן האחרון גיליתי שלא ברור לי ההבדל בין מטרות ויעדים.

בשיטת אלכסנדר אנחנו מדברים הרבה על מטרות ועל התכונה האנושית הדומיננטית אותה אלכסנדר מכנה בשם "רדיפת מטרה" (end gaining).

לאחר ששקלתי את הנושא הגעתי למסקנה (הזמנית) הבאה:

  • מטרה (פנימית) – רצון להשיג דבר כלשהו שהגדרתי לעצמי
  • מטרה (חיצונית) – הדבר אותו אני רוצה להשיג או שאליו אני מכוון
  • יעד – מקום (גשמי או מופשט) אליו אני רוצה להגיע

כלומר המסקנה היא שהמושג מטרה יכול להתפרש בשני אופנים. לדוגמה כשחייל מכוון רובה לעבר מטרה מקרטון – הקרטון הוא מטרה (target) ונוסף על כך ישנה גם מטרה פנימית לחייל לפגוע (או לא לפגוע) בקרטון (end) יתכן שהיו לחייל גם מטרות משנה כמו לרצות את מפקדיו או להרשים את החברה שלו וכו'. בכל מקרה המטרה הפנימית היא "להשיג" דבר כלשהו כלומר "להביא לעצמי". כך שאפשר לומר שהכיוון הוא מהעולם החיצוני אלי.

יעד, לעומת זאת, הוא מקום אליו אני רוצה להגיע, כך שהכיוון הוא ממני על העולם החיצוני – אני מביא את עצמי על היעד. לדוגמה, כשאדם רוצה להגיע לפסגה (של הר או של האירגון או של יכולת מסוימת) הוא מגדיר לו את הפסגה כיעד ומתחיל להתקדם עליו. יתכן שאותו אדם ישים לו כמטרה להגיע ליעד הזה. במקרה כזה הכיוון היחסי של האדם הוא לכיוון היעד ושל המטרה לכיוון האדם.